Home

Cursusbeheer

Cursusaanbod

Cursusdata en inschrijven

Nieuws

Producten

Algemene voorwaarden

Contact

 

 


  

   Bestemd voor:

   Ouders, verzorgers, werknemers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school
   of vereniging.

   Doel:

   U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in
   de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen
   voorkomen.

   Toelatingseisen:

   Richtlijnen:

   De opleiding wordt verzorgd volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

   Instructeurs:

   Alle instructeurs zijn gecertificeerde docenten volgen de richtlijnen van het Oranje 
   Kruis.

   Cursusmateriaal:

   Cursusboek ‘Eerste hulp aan kinderen’

   Certificering:

   Na het behalen van de toets ontvangt u een certificaat Eerste Hulp aan kinderen van 
   Het Oranje Kruis of het wordt bijgeschreven op uw EHBO-diploma.

   Inhoud van de cursus:

    - Het kind en zijn omgeving
    - Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
    - Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
    - Kindermishandeling en eerste hulp
    - Stoornissen in het bewustzijn
    - Stoornissen in de ademhaling
    - Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling (reanimatie)
    - Ernstige bloedingen/Uitwendige wonden
    - Brandwonden
    - Ontwrichting/botbreuken/kneuzing en verstuiking
    - Oogletsel
    - Vergiftiging
    - Elektriciteitsongevallen
    - Koudeletsels/warmteletsels
    - Kleine ongevallen
    - Plotseling optredende ziekteverschijnselen
    - Verband- en hulpmiddelen

   Aantal deelnemers:

   Maximaal 10

   Tijdsplanning:

   10 uur

  


   

  <terug naar cursusaanbod>