Home

Cursusbeheer

Cursusaanbod

Cursusdata en inschrijven

Nieuws

Producten

Algemene voorwaarden

Contact

 

 


  

   Modulaire opleidingsstructuur BHV vanaf 1 september 2009. Dit houdt in dat er
   verschillende modules te volgen zijn, afhankelijk van de RI&E van uw bedrijf.

   Bestemd voor:

   Werknemers binnen uw bedrijf.

   Doel:

   Het opdoen van basiskennis en vaardigheden die nodig zijn op het gebied van
   eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en
    ontruimingsacties.

   Toelatingseisen:

   Geen

   Richtlijnen:

   De cursus wordt verzorgd volgens de richtlijnen van het NIBHV.

   Instructeurs:

   Alle instructeurs zijn gecertificeerde docenten volgen de richtlijnen van het NIBHV.

   Cursusmateriaal:

   Cursusboek ‘Basisopleiding Bedrijfshulpverlener’.

   Certificering:

   Afhankelijk van de gevolgde modules een Bewijs van deelname, certificaat en/of
   diploma en pasje.

   Inhoud van de cursus:

   Leerstof Eerste Hulp.
   De leerstof van de Basisopleiding BHV Eerste Hulp bestaat uit twee delen: Niet-
   spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp. Het eerste hoofdstuk over
   het alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels is relevant voor
   beide delen.

   In het deel Niet-spoedeisende Eerste hulp (NEH) komt de Eerste Hulpverlening aan
   bod bij de letsels die in alle branches voorkomen. Het gaat om uitwendige wonden,
   oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en
   wervelletsels en brandwonden.
   In het deel Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) is het handelen bij een reanimatie, het
   gebruik van de AED en het optreden bij acute ziekten en aandoeningen opgenomen.

   Leerstof Brandbestrijding en Ontruiming
   De leerstof van de Basisopleiding BHV Brandbestrijding en Ontruiming bestaat uit
   de delen: brandbestrijding en ontruiming. Het eerste hoofdstuk over het alarmeren
   van de BHV en de algemene hulpverleningsregels is relevant voor beide delen.
 

   Het Brandbestrijdingsdeel bestaat daarnaast uit de hoofdstukken ‘Brand en de
   gevaren bij brand’ en ‘De taak van de BHV’er' bij een brand’.

   In het deel Ontruiming zijn de hoofdstukken ‘Voorbereiding van een ontruiming’ en
   ‘De taak van de BHV bij een ontruiming’ opgenomen.

   Aantal deelnemers:

   Maximaal 12 cursisten.

   Tijdsplanning:

   Voorlichting over de Bedrijfshulpverlening 2 uur
   BHV instructie (brandbestrijding en ontruiming) 4 uur
   Eerste hulp: Niet spoedeisend 4 uur
   Eerste hulp: Spoedeisend (reaminatie, AED) 4 uur
   Brandbestrijding (soorten brandblussers, praktijkoef.) 4 uur
   Ontruiming (afhankelijk van het gebouw en praktijkoef.) 4 uur

 

<terug naar cursusaanbod>